UKÁZKY NAŠICH PRACÍ A PACIENTŮ

Augmentace kostním štěpem z brady

Pro pacienty, Pro odbornou veřejnost

Augmentace kostním štěpem z kyčle

Pro pacienty, Pro odbornou veřejnost

Implantace do augmentované kosti

Pro pacienty, Pro odbornou veřejnost

Implantace ihned po vytržení zubu

Pro pacienty, Pro odbornou veřejnost

Můstek se svařovanou konstrukcí na modelu

Pro pacienty, Pro odbornou veřejnost

Implantace 4 implantátů v dolní čelisti

Pro pacienty, Pro odbornou veřejnost

Implantace 4 implantátů v dolní čelisti

Pro pacienty, Pro odbornou veřejnost

Implantace 8 implantátů v horní čelisti

Pro pacienty, Pro odbornou veřejnost

Provizorní můstky na implantátech

Pro pacienty, Pro odbornou veřejnost