Zaměstnání:

 • 2002-2005 sekundární lékař na oddělení všeobecné chirurgie Ústřední vojenské nemocnice v Praze
 • 2005-dosud hlavní pracovní poměr při úvazku 1,0 na Stomatologické klinice 1. LF UK a VFN v Praze, oddělení maxilofaciální chirurgie, specializace na dentální implantologii a estetickou rehabilitaci pomocí obličejových epitéz kotvených na implantátech.
 • Od roku 2013 vedoucí lékař Implantologického centra Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

 

Členství v odborných společnostech

 • Česká stomatologická komora
 • Česká stomatochirurgická společnost
 • Společnost maxillofaciální chirurgie
 • European Association for Cranio-Maxilofacial Surgery
 • European Association for Osseointegration

 

Stáže

 • 8/2000 Taipei Medical College Hospital, Taiwan
 • Absolvent mnoha kurzů, přednášek a kongresů u nás i v zahraničí
 • Pravidelné studijní pobyty na Division of Prosthodontics, Restorative Dentistry, Periodontology and Implantology UNI Graz pod vedením prof. Martina Lorenzoniho, Otto Zuhra a Marca Hürzelera.
 • Pravidelné studijní pobyty na Degidi Dental Clinic Educational v Bologni u prof.Marca Degidiho, týkající se především okamžitého zavádění implantátů do extrakčních ran a zhotovování titanových konstrukcí můstků na implantátech svařovací metodou přímo v ústech pacienta

Ocenění:

 • Cena Alberta Schweitzera za lékařství za rok 2012
 • Výroční cena České anatomické společnosti za nejlepší publikaci roku 2012

Již několik let působí jako lektor řady tuzemských i slovenských školících programů.

Číst dál...

Vzdělávání

 • 2002 - ukončení studia na Lékařské fakultě v Hradci Králové a Vojenské lékařské akademii
 • 2007 - osvědčení odbornosti praktický zubní lékař parodontolog, vydávané Českou stomatologickou komorou

Zaměstnání:

 • 2002-2007 - vedoucí lékař stomatologického oddělení Generálního štábu České Republiky
 • od r. 2007 – soukromá stomatologická praxe v Praze 2

Členství v odborných společnostech

 • Česká stomatologická komora
 • Česká parodontologická společnost
 • Česká společnost pro využití laserů v medicíně